Home » 2015 » January » 10 » Van Hoekkeuken tot Badkamers
3:26 PM
Van Hoekkeuken tot Badkamers

Wanneer u van plan bent uwkeuken op teknappen, de badkamerterenoveren of misschienwelallebei, dankomtdaareen hoop bijkijken. Wat is de stijlwaarnaar u op zoekbent,welkeopstelling past het beste in de daarvoorbeschikbareruimte en wat is het budget?

Om het uzelfgemakkelijktemaken, is het eenuitkomstwanneer u voorzowel de keukenals de badkamerterechtkuntbijéén en de zelfdeleverancier. Hierdoorkunt u alles in de zelfdewinkelkopen en de levering en montage combineren. Ditscheelteen hoop tijd. Sanitair- en keukenzaak Jan van Sundert in Etten-Leur is hiereengoedvoorbeeld van. In de showroom treft u nietalleeneenenormecollectiekeukens, maar u vindterookeenzeeruitgebreidassortimentbadkamers en sanitair.Alsofdatnognietgenoeg is kunt u erzelfs direct bijpassendevloer- en wandtegelsbijuitzoeken.

Keukencollectie

De keukencollectiebestaatuitalledenkbarestijlen, opstellingen en kleuren. Op u nu op zoek bent naareen hoekkeuken, rechtekeuken of eeneilandkeuken,hier bent u aan het juisteadres. Een hoekkeuken is ideaalwanneer u eenwatgrotereruimteheeft,vooreenkleinereoppervlakte is eenrechtekeuken of kookeiland de perfecteoplossing. Wanneer u het last vindtom de juisteopstellingtebepalen, laat u daninformeren door de vakkundigemedewerkers. Zijdenkengraag met u meeomzouwdroomkeukenterealiseren.

Badkamers collectie

Op het gebied van badkamersgeldtprecieshetzelfde. De keuzeuitopstellingen en stijlen is zo divers, dat u erongeachtuwstijl en budget kuntslagen. Ookhierkunt u zich, indien u erzelfniethelemaaluitkomt, uitvoeriglatenadviseren. Het is zelfsmogelijkuwdroombadkamersamentestellen met behulp van eenprofessioneel 3-D tekenprogramma. Zokrijgt u direct eenduidelijkbeeld van het uiteindelijketotaalplaatje van het door u uitgekozensanitair.

Doordat u ook de levering en montage door Jan van Sundertkuntlatenuitvoeren, heeft u zelfnergensomkijkennaar. Kiesdaaromookvoorzekerheid, kwaliteit en service en genietjarenlang van uwdroombadkamer of –keuken!

 

Views: 61 | Added by: sanitairoutlet | Tags: hoekkeuken, Badkamers | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar